O mne

Darina Peniašková

certifikovaná koučka  medzinárodnej koučovacej federácie International Coaching Federation, so špecializáciou na transformačný koučing v životných a biznisových témach

Koučing som študovala na Business Coaching Collage pod vedením skúsených koučiek a mentoriek Mgr. Zuzany Karpinskej, PhD., PCC a PhDr. Denisy Kmecovej, PCC, ktoré viedli v minulosti koučovacie profesionálne organizácie ako Slovenská acociácia koučov a International Coach Federation, Slovak Chapter. Na psychológiu osobnosti som sa zameriavala ešte počas mojich univerzitných rokov.

Po mojich dlhoročných skúsenostiach z biznisu, či už z pôsobenia v nadnárodných spoločnostiach, alebo vo svojich vlastných biznisoch, som cítila po rokoch silnú potrebu zdielať tieto skúsenosti s mojimi klientmi, ale už z druhej strany- zo strany kouča, mentora a trénera. Tým, že sa špecializujem na transformačný koučing, ktorého podstata je v pohľade na človeka ako celok, častokrát sa stávalo, že za biznisovou témou stála hlboká životná téma a za životnou problém v práci. Preto tento pohľad na človeka, ako celok považujem za zásadnú a neoddeliteľnú súčasť môjho spôsobu koučovania.

Ako koučka nedávam rady, neposudzujem situáciu, s ktorou klient za mnou príde, ani neodsudzujem jeho konanie. Nič z toho nie je mojou úlohou.  Som tu preto, aby som Vám pomohla nahliadnuť na veci z inej perspektívy. Precítiť ich, vyhodnotiť z pohľadu stavu, v akom sú teraz, a kde by ste ich chceli mať v budúcnosti, s pocitom zachovania dôvery a bezpečného koučovacieho prostredia. Je pre mňa nesmierne dôležité, aby sme mali  s klientom vytvorený dôverný a bezpečný vzťah, ktorý je potrebný pri mapovaní jeho situácie a pri odkrývaní citlivých tém a informácií. Z tohto dôvodu, ako certifikovaná koučka podlieham Etickému kódexu Medzinárodnej federácie koučov http://www.icf.sk/co-je-icf/eticky-kodex-icf .

Koučovanie, ako aj dobrovoľníctvo v neziskových organizáciách sa stalo mojou vášňou, poslaním a životným štýlom. Je pre mňa vysoko motivujúce vidieť postupné zmeny u mojich klientov, ktorí sa rozhodli chcieť, byť dostatočne mohúcni a mocní mať svoje vysnívané životy. Každý jeden z nich je veľkou inšpiráciou k tomu, že keď sa nenecháme ovládať druhými, prijmeme zmenu a začneme čeliť vlastným strachom a obavám, dokážeme nastaviť naše mysle na úspešný a šťastný život. A keď takto rozmýšľame, tak aj konáme.