Cena a trvanie

  • Ako povedal Titus Maccius Plautus:  „Na získanie peňazí treba utratiť peniaze.“ A najlepšie je minúť ich  na seba a svoj osobný rozvoj
  • Cena je dôležitým aspektom pri rozhodovaní sa v akejkoľvek situácii. Čo dostanem za svoje peniaze? Ak sa pýtate takto, tak je to veľmi správne. Je dôležité, aby ste za svoje peniaze dostali úžitok a uvedomenie. To je výsledkom našich stretnutí
  • Konečnú cenu si môžeme dohodnúť na individuálnom stretnutí, tzv. ochutnávke koučingu, ktorá je bezplatná

Ochutnávka koučingu/ mentoringu

  • Prvé úvodné stretnutie– volám ho ochutnávka koučingu trvá cca. 30-60 minút, kedy mi poviete niečo o sebe, o tom, čo by ste chceli aktuálne riešiť a aké s tým máte spojené ciele, po vzájomnej dohode a zoznámení sa si nastavíme podmienky spolupráce a frekvenciu našich stretnutí, prvé stretnutie máte bezplatné

Trvanie  a frekvencia koučingu

  • Jeden koučing trvá 60 minút, podľa potreby a dohody to vieme posunúť aj na 90 minút
  • Je dobré mať vopred premyslenú tému, na ktorej riešenie sa chcete zamerať
  • Sú témy, o ktorých si chce klient iba popremýšľať a stačí mu jedno sedenie. Ale viac je tých, kde dlhodobejšie pracujeme na jeho stanovenom cieli
  • Frekvencia koučovania nových klientov býva 1x za 2-3 týždne. Neskôr sa to nastavuje na 1x za 3-4 týždne, aby mal klient čas plniť si medzi koučingami kroky, ktoré potrebuje vykonať na ceste za splnením svojho cieľa
  • Počet sedení závisí aj od náročnosti témy, citovej zaangažovanosti klienta, jeho aktuálneho stavu, zadefinovania témy, či jeho osobnosti a vytvorenej dôvery medzi nami. Je viacero faktorov, ktoré na riešenie a samotný koučing môžu vplývať
  • Samozrejme frekvenciu si stanovuje klient sám podľa jeho osobných požiadaviek a potrieb

Základná cena za sedenie a množstevné zľavy

cena za jedno sedenie (60 minút) je 84,00 € s DPH /70,00 € bez DPH/

cena pri zakúpení 3 sedení je za sedenie: 72,00 € s DPH / 60,00 € bez DPH/

cena pri zakúpení 6 sedení je za sedenie: 60,00 € s DPH /50,00 € bez DPH/